Küldetésünk

Az Igemag Alapítvány legfontosabb feladata a Grain of Wheat International
partnereként a helyi közösségek támogatása abban, hogy Krisztussal a középpontban hatást gyakoroljanak a gyermekekre, különös tekintettel a hátrányos helyzetben lévőkre. Az Igemag alapítvány és partnerei együttműködve a helyi gyülekezetekkel átfogóan gondoskodnak a gyermekekről, ami lehetővé teszi a gyermekek erkölcsi, társadalmi és lelki növekedését.

Az Igemag Alapítvány forrásait arra használja, hogy segítse a gyermekek erkölcsi, társadalmi és lelki növekedését. Reményt viszünk a gyermekeknek, elősegítjük, hogy megértsék és megtapasztalják Isten feléjük irányuló szeretetét a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat által.

  • Elkötelezettek vagyunk a gyermekek (7-14 éves korúak) felé - Hiszünk a gyermekek értékességében és fontosságában, igyekszünk minden tekintetben betölteni a szükségeiket. Tevékenységünk minden gyermekre kiterjed, a nemzetiségre, nemre, vallásra való tekintet nélkül.

 

  • Keresztények vagyunk - Törekszünk arra, hogy Jézusnak a Bibliában található üzenetét tükrözzük a gyermekekkel kapcsolatban, valamint azt az értéket és jelentőséget, amit Ő a gyermekeknek tulajdonít.

 

  • Nemzetközi kapcsolatok – A Grain of Wheat International alapítványnak Svájcban van a székhelye, a Magyar Igemag Alapítvánnyal kötött partnerkapcsolat teszi lehetővé a közös munkát.

 

  • Kapcsolat az gyülekezetekkel – Szoros együttműködésben dolgozunk a helyi gyülekezetekkel és más missziókkal.

 

  • Elszámoltathatóság – Szabályzatunk értelmében alapítványunk működésének minden szempontból átláthatónak és nyitottnak kell lennie.

 

  • Elkötelezettség a kiválóságra – Programjainkban, képzéseinkben és az adminisztráció területén kiválóságra törekszünk.